ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ VIDEX HELLAS

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΙΛΟΛΑΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11633

ΤΗΛ.: 210-7521028, 210-7521998
FAX: 210-7560712
EMAIL: videx@videx.gr