ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 - ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ VIDEX HELLAS

8835-0,1,2

ΜΟΝΑΔΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ

1+1 ΚΑΛΩΔΙΑ 
ΜΕ 0,1,2 ΜΠΟΥΤΟΝ