ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 - ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ VIDEX HELLAS

8837-0,1,2

ΜΟΝΑΔΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ

4+1 ΚΑΛΩΔΙΑ 
ΜΕ 0,1,2 ΜΠΟΥΤΟΝ