ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 - ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ VIDEX HELLAS

4851

ΚΟΥΤΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 1 ΜΟΝΑΔΑΣ
FRONT FRAME : 135 x 160 x 61 
BACK BOX : 120x 143 x 44