ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 - ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ VIDEX HELLAS

4837-0,1,2

ΜΟΝΑΔΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ

1+1 ΚΑΛΩΔΙΑ
ΜΕ 0, 1, 2 ΜΠΟΥΤΟΝ