ΘYPOTHΛEΦΩNA ΓIA ΠOΛYKATOIKIEΣ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ VIDEX HELLAS

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 6 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 1 ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 140 x 149 x 62

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 7 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 2 ΜΟΝΑΔΩΝ 
 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 140 x 289 x 62

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 8 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 3 ΜΟΝΑΔΩΝ 
 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 140 x 409 x 62

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 9 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 4 ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  : 256 x 289 x 62

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 10 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 6 ΜΟΝΑΔΩΝ 
 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 256 x 409 x 62 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 11 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 9 ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 372 x 409 x 62 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 12 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΚΟΥΤΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 1  ΜΟΝΑΔΑΣ 
FRONT FRAME : 115 x 154 x 22 
BACK BOX : 109 x 144 x 30

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 13 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΚΟΥΤΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 2  ΜΟΝΑΔΩΝ 
FRONT FRAME : 115 x 274 x 22 
BACK BOX : 109 x 265 x 30

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 14 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΚΟΥΤΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 3  ΜΟΝΑΔΩΝ 
FRONT FRAME : 115 x 394 x 22 
BACK BOX : 109 x 385 x 30 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 16 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΜΟΝΑΔΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ

4+1 ΚΑΛΩΔΙΑ 
ΜΕ 0,1,2 ΜΠΟΥΤΟΝ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 15 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΜΟΝΑΔΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ

1+1 ΚΑΛΩΔΙΑ 
ΜΕ 0,1,2 ΜΠΟΥΤΟΝ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 17 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΗΣΕΩΣ ΜΕ 0 ΜΠΟΥΤΟΝ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 18 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΗΣΕΩΣ ΜΕ 2 ΜΠΟΥΤΟΝ 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 19 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΗΣΕΩΣ ΜΕ 3 ΜΠΟΥΤΟΝ 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 20 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΗΣΕΩΣ ΜΕ 4 ΜΠΟΥΤΟΝ 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 21 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΗΣΕΩΣ ΜΕ 5 ΜΠΟΥΤΟΝ 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 22 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000 23 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S8000

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 
2 ΚΩΔΙΚΟΙ+ 2 ΡΕΛΕ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 24 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 1 ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΘΡΑΚΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 135 x 160 x 44

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 25 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 2 ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΑΝΘΡΑΚΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 135 x 280 x 44

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 26 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 3 ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΑΝΘΡΑΚΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 135 x 400 x 44

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 27 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 4 ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΑΝΘΡΑΚΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 270 x 280,2 x 44 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 28 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 6 ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΝΘΡΑΚΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 270 x 400,0 x 44 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 29 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 9 ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΝΘΡΑΚΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 405 x 400 x 44

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 30 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΚΟΥΤΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 1 ΜΟΝΑΔΑΣ
FRONT FRAME : 135 x 160 x 61 
BACK BOX : 120x 143 x 44

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 31 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΚΟΥΤΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 2 ΜΟΝΑΔΩΝ 
FRONT FRAME : 135 x 280 x 61 
BACK BOX : 120 x 263,2 x 44 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 32 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΚΟΥΤΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 3 ΜΟΝΑΔΩΝ 
FRONT FRAME : 135 x 400 x 61 
BACK BOX : 120 x 383,4 x 44 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 33 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΜΟΝΑΔΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ

1+1 ΚΑΛΩΔΙΑ
ΜΕ 0, 1, 2 ΜΠΟΥΤΟΝ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 34 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΜΟΝΑΔΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ

1+1 ΚΑΛΩΔΙΑ
ΜΕ 0, 1, 2 ΜΠΟΥΤΟΝ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 35 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΗΣΕΩΣ ΜΕ 0 ΜΠΟΥΤΟΝ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 36 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΗΣΕΩΣ ΜΕ 2 ΜΠΟΥΤΟΝ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 37 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΗΣΕΩΣ ΜΕ 3 ΜΠΟΥΤΟΝ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 38 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΗΣΕΩΣ ΜΕ 4 ΜΠΟΥΤΟΝ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 39 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΗΣΕΩΣ ΜΕ 5 ΜΠΟΥΤΟΝ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 40 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000 41 01

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ S4000

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 3 ΚΩΔΙΚΩΝ

Αν θέλετε να μάθετε πόσο θα σας κοστίσει ένα σύστημα ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ – ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ , επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή συμπληρώστε την αντίστοιχη φόρμα στις ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ.